Dit forløb efter hospitalet

Når du efter en hjerneskade bliver udskrevet fra hospitalet, vil kommunen og din egen læge også komme ind over dit videre forløb.

På hospitalet får du behandling, lige efter du har fået en hjerneskade. Du får også her vurderet følgerne af din hjerneskade – om de er lette eller svære, og hvordan de fremover vil kunne påvirke dit liv fysisk og/eller kognitivt.

På hospitalet vurderer de også, hvornår du kan blive udskrevet. Herefter kan du enten komme hjem eller på et midlertidigt rehabiliteringsophold i kommunen. Du skal muligvis også gå til opfølgning på hospitalet, efter du er blevet udskrevet.

Forløb og kontaktpersoner efter hospitalsindlæggelse

Dit første møde med en medarbejder fra kommunen

I de fleste tilfælde vil du møde en medarbejder fra kommunen, mens du stadig er på hospitalet.

Det vil enten være en hjerneskadekoordinator eller en udskrivningskoordinator, der kommer til et møde med dig, eventuelt dine pårørende og de medarbejdere, der er omkring dig på hospitalet.

Til dette møde vil I tale om, hvad der kan være af muligheder for dig, efter du bliver udskrevet og skal starte dit rehabiliteringsforløb i kommunen. Det er vigtigt, at du og dine pårørende her byder ind med jeres viden og ønsker for det videre forløb.

Hjerneskadekoordinatoren eller udskrivningskoordinatoren kan informere om forløbet efter udskrivelse fra hospitalet, og hvilke tilbud du vil kunne få gavn af fremadrettet i din rehabilitering.

Kontakt mellem kommunen og hospitalet

Kommunen og hospitalet kommunikerer med hinanden, når du skal udskrives fra hospitalet efter en hjerneskade, hvis du har givet samtykke til det.

Kommunen har brug for oplysninger om dit hospitalsophold og følgerne efter din hjerneskade for at kunne sammensætte de rigtige tilbud til dig, efter du bliver udskrevet fra hospitalet. Både i forhold til, hvor du skal være efter udskrivelse fra hospitalet, og i forhold til din rehabilitering efter hjerneskaden.

Kontakt til praktiserende læge

Din læge er en nøgleperson i dit forløb efter din hjerneskade og vil få informationer både fra hospitalet og kommunen om din situation.

Din praktiserende læge vil blive orienteret af hospitalet om din indlæggelse og planen for dit forløb, når du bliver udskrevet fra hospitalet. Du skal give samtykke til, at din læge kan få disse informationer. 

Herefter er din praktiserende læge nøgleperson, hvis du skulle få brug for mere lægefaglig behandling.

  • Hvis du kommer hjem at bo igen direkte efter, at du har været indlagt på hospitalet, står du selv for at kontakte din læge
  • Hvis du skal bo på et døgnophold i en midlertidig periode, vil personalet på døgnopholdet sikre kontakten til din praktiserende læge. De kontakter dog kun din læge, hvis der opstår et behov, og hvis du giver samtykke til det.

Din praktiserende læge står også for at henvise dig til for eksempel psykolog eller vederlagsfri fysioterapi, såfremt du opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier.

Plan for det videre forløb

Hospitalet laver en plejeforløbsplan og/eller en genoptræningsplan til kommunen. Planen giver kommunen viden om, hvilke behov du har, så du kan få de rette indsatser, efter du er blevet udskrevet fra hospitalet.

Kommunen bestemmer, hvor du får genoptræningen. Dette afhænger af dine individuelle behov, og hvor specialiseret en indsats du har behov for i forhold til din skade.

Du vil afhængigt af dine behov enten få tilbudt et forløb på:

  • Kommunens eget rehabiliteringscenter, Neurorehabilitering - Kbh, der har samlet kommunal genoptræning til personer, som har fået en hjerneskade
  • Et af kommunens midlertidige døgnophold eller træningscentre
  • Et regionalt specialhospital.

Ifølge lovgivningen er der ventetidsgaranti på kommunal genoptræning på syv kalenderdage, fra genoptræningsplanen er sendt fra hospitalet, til du begynder din genoptræning.

Transport til træning

Lægen på hospitalet vurderer, om du har behov for gratis transport til din første træningsaftale. Dit behov vil herefter blive vurderet løbende.

Du kan også søge om handicapkørsel. Her er nogle betingelser, som du skal leve op til, for eksempel at du ikke er i stand til at tage offentlig transport.

Læs mere om handicapkørsel (kk.dk)

Hvis du er pensionist, kan kommunen give tilskud til transport, når du skal til træning.

Læs mere om tilskud til transport for pensionister (kk.dk)

Overblik over et typisk forløb